samen werken
aan inzicht

en uitzicht

De Psychologenpraktijk Griffioen is een eerste en tweedelijns psychologie­praktijk. We zijn een persoonlijke en flexibele praktijk voor diagnostiek, begeleiding en behandeling van cliënten in alle leeftijds­categorieën. We streven er naar zo snel mogelijk, zo kort mogelijk maar zo lang als nodig, hulp te bieden bij een breed scala aan problemen. Voor ons betekent dit het samen zoeken naar mogelijkheden en oplossingen die verbetering brengen in uw situatie.
In onze visie kan dit alleen optimaal gebeuren in een sfeer van veiligheid en vertrouwen waarbij de ‘klik’ niet mag ontbreken... en of die er is, bepaalt u alleen zelf!

Drs. M.A. Griffioen Na haar opleiding Klinische Psychologie in Leiden, werkte zij 6 jaar in Engeland bij de National Health Service. Naast een gecombineerde baan op de volwassen en jeugdafdeling, behaalde zij een MA Clinical Psychology, waarmee erkenning verkregen werd door de Britsh Psychological Society.

Weer terug in Nederland ging zij aan de slag bij de GGZ in Delft op de jeugdafdeling. Met de collega's van deze afdeling is in de regio Leiden e.o. een eerstelijns­voorziening opgezet voor kinderen, adolescenten en volwassenen.

Sinds maart 2013 is zij tevens werkzaam bij Transparant-Leiden, een GGZ instelling voor SGGZ zorg. Meestal is er een Psycholoog i.o. werkzaam in de praktijk. Hij of zij verricht ondersteunende werkzaamheden.

Beroepsregistraties:
GZ-Psycholoog
British Psychological Society
Lid Vereniging EMDR Nederland  - VEN
BIG geregistreerd, nummer 590.604.04.625
AGB zorgverlenerscode: 94-006115
AGB praktijkcode: 94-055642

Psychologische hulp bij volwassenen Het leven zit vol uitdagingen en periodiek kan het lastig zijn het hoofd te bieden aan alles wat er van je verwacht wordt. Ervaringen uit het verleden spelen op en/of levensgebeurtenissen in het hier en nu veroorzaken spanning en stress. Gevoelens van somberheid of angst kunnen opkomen na tegenslag of onenigheid, het verliezen van een dierbare of ook zonder duidelijke oorzaak.
Vaak zijn deze gevoelens van voorbijgaande aard, maar soms blijft deze stemming aanhouden en gaan de klachten niet vanzelf over. Professionele hulp kan dan tot nieuwe inzichten en oplossingen leiden, waarmee u een belangrijke stap zet op weg naar verbetering.

Voor welke klachten kunt u psychologische zorg ontvangen?
U kunt onder andere terecht voor:
angsten, depressie, somberheid
overspannenheid, burn-out klachten
werk- of studieproblemen
eetproblemen
verwerkingsproblemen door ziekte of verlies van een naaste
'vage' lichamelijke klachten (hoofdpijn, vermoeidheid)
dwangmatig handelen of piekeren
problemen met vriendschappen, verlegenheid
opvoedingsproblemen
levensfase problematiek
druk en impulsief gedrag

Voor vragen of overleg over uw persoonlijke situatie, kunt u uiteraard contact opnemen per e-mail of telefoon.


Contact De zoektocht naar een passende hulpverlener kan lastig zijn. Onderzoek en ervaring leren dat het echter de moeite loont om enige tijd te investeren in het vinden van juiste hulp en hulpverlener. We staan u graag te woord om vragen te beantwoorden. Dit kan telefonisch op maandag of vrijdag. U kunt ook via de mail contact zoeken.

Psychologenpraktijk Griffioen
06 499 21061
contact@griffioen.info


Locaties
Maandag en vrijdag
Zuidsingel 16
2312 SB Leiden
06-49921061

Dinsdag, woensdag en donderdag
Lage Rijndijk 96
2315 JX Leiden
06-49921061Aanmelden /Wachttijden Per 1 bedraagt de wachttijd ongeveer 4 weken
Er is geen wachttijd na de intake. Zodra u zich aangemeld heeft door het opsturen (bij voorkeur digitaal) van de verwijsbrief kunt u contact opnemen voor specifieke informatie over de wachttijd. U krijgt dan het advies om over enkele weken contact op te nemen voor het maken van een afspraak.

Veelgestelde vragen
Als u voor vergoeding van de behandeling in aanmerking wilt komen heeft u een verwijsbrief van de huisarts of specialist nodig. Minderjarigen kunnen ook aangemeld worden door Centra voor Jeugd en Gezin.
Indien u er de voorkeur aan geeft om de behandeling zelf te bekostigen, of uw hulpvraag valt buiten de verzekering kunt u zichzelf aanmelden.
Kosten voor behandeling zijn € 94,- per uur.
Binnen de BGGZ is er wel sprake van een DSM-V stoornis, maar de complexiteit van de klachten en de impact van de klachten op het dagelijks leven is laag. De zorg is dan gelimiteerd tot ongeveer 12 gesprekken. Binnen de SGGZ valt de complexere zorg. De huisarts geeft een indicatie af over op welke zorgsoort een beroep wordt gedaan.
Reguliere GGZ zorg valt binnen de zorgverzekeringswet. Echter, zoals bij nagenoeg alle zorg waar u beroep op doet is er sprake van een ‘eigen risico’. Dit bedrag is voor 2022 vastgesteld op € 385,- , en gebruikt u eerst , voordat behandelingen vergoed worden. Als u al aanspraak heeft gemaakt op zorg en u heeft al een gedeelte van uw ‘eigen risico’ betaald, komt het bedrag dus lager uit. Als u niet meer weet hoeveel ‘eigen risico’ er nog open staat kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.
Er zijn geen aanvullende kosten.
Het is erg lastig om van te voren aan te geven hoe lang een behandeling zal duren. We hechten er belang aan om behandelingen zo kort mogelijk te laten duren (dat betekent ook korter wachten voor anderen) en zodra het mogelijk is verlagen we de frequentie van de gesprekken zodat er rustig naar afronding kan worden toegewerkt. We streven er naar de afronding in overleg te laten plaatsvinden.
De praktijk hecht aan een goede samenwerking met de huisarts. Tenzij u hier bij de intake geen toestemming voor geeft, wordt de huisarts of andere verwijzers op de hoogte gesteld van afronding van de behandeling en wordt er zo nodig overlegd. Op het behandelplan kunt u aangeven of u hier wel of geen toestemming voor geeft.
U kunt ook een ‘privacy verklaring’ (van de Nederlandse Zorg Autoriteit ) ondertekenen waarin u te kennen geeft dat niemand het dossier in mag zien. (Dit speelt alleen een rol bij de eventuele controle van zorgverzekeraars).
Met bijna alle verzekeraars heeft de praktijk een contract en worden de behandelingen maximaal vergoed.
Uitzonderingen zijn Menzis, Anderzorg en Hema hiervoor geldt in het algemeen dat 70% van de kosten wordt vergoed.
Als u een andere vraag wilt stellen, neem dan gerust contact op.


Kwaliteitsstatuut / Klachten Psychologenpraktijk Griffioen is in bezit van een geldig kwaliteitsstatuut. Op aanvraag kunt u dit inzien op de praktijk. Indien iets niet verloopt zoals u had verwacht, bespreekt u dit dan vooral. Vaak blijken zaken goed oplosbaar. Als dit voor u niet het geval is kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van de beroepsvereniging het NIP:
https://www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek/beroepscode/korte-informatie-klachtprocedure/

Nuttige links

Wil jij een leven vol lef?